Związek wędkarski

Najczęściej zadawane pytania.
Awatar użytkownika
Luci
Upjers Team
Posty: 3537
Rejestracja: pn, 30 maja 2011, 10:54

Związek wędkarski

Postautor: Luci » pt, 14 paź 2011, 15:27

Związek wędkarski

Związek wędkarski dostępny jest od poziomu 4.
Siedziba związku znajduje się w Tarłowie. Do Trałowa dostaniesz się klikając na przystanek autobusowy znajdujący się w Rybiraju. Przystanej musisz jednak najpierw aktywować za pomocą kamieni. Także budynek związkowy musi zostać najpierw aktywowany za pomocą kolorowych kamieni.

Przystąpienie do związku
Aby móc złożyć wniosek o członkostwo do danego związku wędkarskiego kliknij na budynek, a następnie wyszukaj na liście związków stowarzyszenie Twojego wyboru. Kliknięcie na zielonego ptaszka spowoduje automatyczne wysłanie wniosku do wybranego związku wędkarskiego. Po otrzymaniu wniosku prezes związku w celu akceptacji Twojego zgłoszenia wysyła Ci zaproszenie, które musisz zaakceptować. Zarząd związku może również wysłać zaproszenie graczowi, bez wcześniejszego wniosku o przyjęcie do klubu.

Jeśli otrzymasz zaproszenie od związku widoczne będzie ono w lewej części okna po kliknięciu na budynek związkowy.

Uwaga: Możesz być członkiem wyłącznie jednego związku.

Wystąpienie ze związku
Jeśli chcesz opuścić związek wędkarski wystarczy klinknąć w siedzibie związku na czerwony krzyżyk znajdujący się obok Twojej nazwy.

Możesz również poprosić zarząd o wydalenie ze związku wędkarzy.

Siedziba związku

Do siedziby związku możesz dostać się przez klinknięcie na budynek związkowy. Tutaj otrzymasz informacje dotyczące aktualnego poziomu związku oraz stopnia rozbudowy budynku związkowego. Przez kliknięcie na symbol akwariów możesz przeznaczać składki w postaci aquatalarów i monetek na rzecz związku lub odwiedzić związkowe akwarium.

Po lewej stronie umieszczona jest lista członków związku. Obok Twojej nazwy znajduje się krzyżyk kliknij na niego wyłącznie wtedy jeśli chcesz opuścić związek.

W związku znajdziesz również okno wiadomości związkowych. Jeśli chcesz pozostawić wiadomość innym członkom, wpisz tekst wiadomość i naciśnij na przycisk wyślij.

Magazyn
W magazynie znajdują się składki przeznaczone przez członków związku (rybki, dekoracje, karma, kamienie i rupiecie). Rybki oraz dekoracje mogą zostać wykorzystane w akwarium związkowym. Kamienie będą konieczne do rozbudowy związku. Do wykonywania zadań związkowych konieczne będą wszystkie przedmioty znajdujące się w magazynie.

Questy
Przez wykonywanie zadań związkowych, gildia otrzymuje punkty definiujące poziom związku. Im więcej punktów tym większy poziom.

Wyłącznie zarząd związku może aktywować zadanie związkowe, aktywacja kosztuje A$, które odciągane są z konta związkowego.

Do wykonania zadania konieczne mogą być rybki, dekoracje, karma, kamienie lub rupiecie. Wymagane do wykonania zadania przedmioty mogą zostać przez członków związku przeznaczone w formie składek. Jeśli wymagana ilość znajdzie się w magazynie zadanie może zostać przez zarząd związku zakończone, punkty zostają dopisane i następne zadanie jest gotowe do aktywacji.

Punkty, poziom i rozbudowa związku
Punkty związku
Punkty związek otrzymuje dzięki systematycznemu wykonywaniu zadań związkowych. Im więcej punktów posiada związek tym wyższy jego poziom.

Poziomy rozwoju związku
Siedziba związku może zostać stopniowo rozbudowana. Do każdego poziomu wymagany jest określony level związku. Koszt rozbudowy to A$, monetki oraz kamienie. Im bardziej rozbudowana siedziba tym więcej członków może pomieścić związek.
Poziom
Poziom Potrzebne punkty
1 0
2 50
3 100
4 250
5 500
6 1000
7 2000
8 5000
9 10000
10 20000
11 30000
12 40000
13 50000
14 75000
15 100000
16 125000
17 150000
18 200000
19 250000
20 300000
21 350000
22 400000
23 500000
24 600000
25 700000
26 800000
27 1000000
28 1250000
29 1500000
30 1750000
31 2000000
32 2500000
33 3000000
34 3500000
35 4000000
36 5000000
37 6000000
38 7500000
39 9000000
40 10500000
41 12000000
42 14000000
43 16000000
44 18000000
45 20000000
46 22000000
47 24000000
48 26000000
49 28000000
50 30000000


Składki związkowe
Każdy członek związku może w formie składek przeznaczać A$, monetki, kamienie, rybki, karmę, rupiecie, a także dekoracje. Dzięki składkom może zostać rozbudowana siedziba związku lub mogą być wykonywane zadania związkowe. UWAGA: Składki nie podlegają zwrotowi.

Składki A$ i monetek
Kliknij na siedzibę związku a następnie na "przeznacz". Podaj kwotę, którą chcesz przeznaczyć. Twoja składka zostanie dopisana do konta związku. Za każdą składkę otrzymujesz punkty. Jedna moneta do 10 punktów, 30 A$ to 1 punkt. Jeśli gracz zostanie wydalony ze związku nie otrzymuje rekompensaty składek.

Składki rybek
Kliknij na siedzibę związku, a następnie na przycik magazyn i rybki, a na końcu na "przeznacz". W ten sposób znajdziesz się w swoim magazynie. Tutaj możesz przeznaczyć rybki z magazynu lub rybopaku na rzecz związku.

Kliknij na gatunek rybki w ten sposób możesz przeznaczyć pojedyncze lub wszystkie rybki. Jeśli chcesz przeznaczyć pojedyncze rybki kliknij na ikonkę składek związkowych (korona) znajdującą się pod rybką. Jeśli chcesz przenaczyć wszystkie rybki danego gatunku na rzecz związku kliknij na "przeznacz wszystkie" (korona w prawym rogu).

Możesz przeznaczać składki również bezpośrednio z magazynu.

UWAGA: Nazwa, kolor oraz poziom przeznaczonej rybki zostają utracone. Przy wystąpieniu ze związku składki nie są rekompensowane!
Składki dekoracji
Kliknij na siedzibę związku, a następnie na przycik magazyn i dekoracje, a na końcu na "przeznacz". Kliknij na "Składka związkowa" w dolnej części dekoracji, następnie otworzy się okno w którym możesz podać ilość. Kliknij na potwierdzenie za pomocą zielonego ptaszka.

Możesz przeznaczać składki również bezpośrednio z magazynu.

Uwaga: Dekoracje nie podlegają rekompensacie jeśli gracz opuści związek.

Składki karmy
Kliknij w siedzibie związku na przycisk "magazyn", nastepnie na "karma" i "przeznacz". W ten sposób znajdziesz się w magazynie. Kliknij na ikonkę "przeznacz na rzecz związku" pod właściwą karmą, a następnie podaj ilość karmy, którą chcesz przeznaczyć na rzecz związku. Potwierdź składkę zielonym ptaszkiem.

Możesz przeznaczać składki również bezpośrednio z magazynu.

Uwaga: Składki karmy wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania zadań i nie podlegają zwrotowi jeśli gracz opuści związek.

Składki kamieni
Kliknij w siedzibie związku na przycisk "magazyn", nastepnie na "kamienie" i "przeznacz". W ten sposób znajdziesz się w magazynie. Kliknij na ikonkę "przeznacz na rzecz związku" pod właściwym kamieniem, a następnie podaj ilość kamieni, którą chcesz przeznaczyć na rzecz związku. Potwierdź składkę zielonym ptaszkiem.

Możesz przeznaczać składki również bezpośrednio z magazynu.

Uwaga: Składki kamieni nie podlegają zwrotowi jeśli gracz opuści związek.

Składki rupieci
Kliknij w siedzibie związku na przycisk "magazyn", nastepnie na "rupiecie" i "przeznacz". W ten sposób znajdziesz się w magazynie. Kliknij na ikonkę "przeznacz na rzecz związku" pod właściwym rodzajem rupieci, a następnie podaj ilość, którą chcesz przeznaczyć na rzecz związku. Potwierdź składkę zielonym ptaszkiem.

Możesz przeznaczać składki również bezpośrednio z magazynu.

Uwaga: Składki rupieci nie podlegają zwrotowi jeśli gracz opuści związek.

Akwarium związkowe

Kliknij na symbol akwarium w siedzibie związku w prawym górnym rogu. W ten sposób przenosisz się do akwarium związkowego. Wyłącznie prezes może umieszczać w akwarium rybki i dekoracje lub je usuwać. Zarówno dekracje jak i rybki muszą znajdować się w magazynie związku.

Uwaga: W magazynie musi znajdować się 100 sztuk gatunku rybki, który ma zostać wpuszczony do akwarium związkowego.

Rybki w akwarium związkowym nie potrzebują pieszczotek, zaczepek, levelowania oraz karmy.

Akwarium związkowe może być czyszczone przez członków związku lub też stowarzyszenie funduje sobie Syzyfona, który wyręczy związkowców.

Rejestracja i administracja związku

Każdy gracz, który aktywował siedzibę związku może zarejestrować związek wędkarski. Rejestracja związku kosztuje 5000 A$, 150 różowych , 100 niebieskich i 50 zielonych kamieni.

Kliknij na przycik "zarejestruj związek", podaj nazwę oraz skrót nazwy związku (maks. 5 znaków) a następnie potwierdź rejestrację.

Założyciel związku staje się automatycznie jego prezesem.

Zarządzanie związkiem
Każdy związek posiada prezesa oraz maksymalnie dwóch zastępców. Zarząd ma do dyspozycji zakładkę "Administracja" w siedzibie związku.

Mianowanie zastępcy
W administracji w prawej dolnej części znajduje się lista członków. Tutaj prezes może mianować swoich zastępców. W tym celu wystarczy kliknąć na trójkąt znajdujący się obok nazwy gracza. W ten sam sposób możliwa jest również degradacja gracza.

Mianowanie nowego prezesa

Prezes może mianować swojego następcę jeśli chciałby oddać zarząd związku w ręce innego gracza. W tym celu wystarczy kliknąć właściwy przycisk w administracji i podać nazwę gracza.

Zapraszanie członków
Prezes oraz zastępcy mogą zapraszać do związku innych graczy. W tym celu wystarczy kliknąć na "zaproś członka". Uwaga: W zależności od stopnia rozbudowy siedziby związku liczba członków jest ograniczona. Jeśli maksymalna liczba członków zostanie osiągnięta przycisk jest nieaktywny.

Usunięcie członka ze związku
Wyłącznie prezes może usuwać członków ze związku. W tym celu wystarczy kliknąć na czerwony krzyżyk znajdujący się przy nazwie gracza.

Rozbudowa siedziby związku
Prezes oraz zastępcy mogą dokonać rozbudowy związku. W tym celu konieczny jest właściwy poziom związku. Rozbudowa kosztuje monetki, A$ i kamienie. Opłata pobierana jest z kasy związku. Im wyższy poziom siedziby związku tym więcej może on pomieścić członków.

Wysłanie okólnika
Prezes oraz zastępcy mogą wysłać do członków wiadomość zbiorową. W tym celu należy udać się do administracji, następnie wpisać temat oraz treść wiadomości i wysłać. Członkowie związku otrzymają wiadomość do swoich skrzynek odbiorczych.

Aktywacja zadania
Zarówno prezes jak i zastępcy mogą aktywować zadanie związkowe. Podczas aktywacji z kasy związku zostaje odciągnięta opłata. Wymagane do wykonania zadania przedmioty muszą znajdować się w magazynie związku. Po zakończeniu zadania związek otrzymuje punkty.

Pielęgnacja akwarium
Prezes oraz zastępcy mogą umieszczać oraz usuwać z akwarium związkowego dekoracje i rybki.

Aby móc umieścić rybkę danego gatunku w akwarium związkowym w magazynie musi znajdować się 100 sztuk danego gatunku. Na czas pobytu w akwarium rybki zostają usunięte z magazynu. Po usunięciu rybki z akwarium stan magazynu powraca do swojej pierwotnej wartości.

Usuń związek
Prezes może rozwiązać związek. Uwaga: Kasa związkowa oraz wszystkie artykuły zgromadzone w magazynie związku zostają bezpowrotnie usunięte. W celu ostatecznego rozwiązania związku prezes musi podać swoje hasło.

Wróć do „FAQ”